cateringforyou.cz
true

GDPR

Uděluji tímto souhlas společnosti STORES FOR YOU, s.r.o. (dále jen Správce), se sídlem Merhautova 10555/198 Brno, IČ: 07381999, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, dále jen „Správce“, aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zpracovávala tyto osobní údaje:

Jméno a příjmení : e-mail : telefonní číslo : IČ firmy : DIČ : fakturační adresu : dodací adresu. Osobní údaje bude Správce zpracovávat za účelem obchodním, zejména pak pro zpracovávání a zasílání nabídek (menu na následující týden, apod.), vystavování účetních dokladů, zasílání informačních sdělení, přístup do e-shopu a s tím související úkony a pro marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány elektronickým způsobem do odvolání souhlasu, maximálně po dobu 5-ti let. Správce prohlašuje, že osobní údaje bude používat výhradně pro svoji potřebu a neposkytne je pro potřeby třetí straně.S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze kdykoliv odvolat, a to například zasláním emailu na info@cateringforyou.cz nebo zasláním dopisu na adresu Pod Nádražím 392, Bílovice nad Svitavou, 664 01 Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona a nařízení EU máte právo: - udělený souhlas kdykoliv odvolat (vzít zpět), - požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, - požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, - vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, - požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

S výše uvedeným zpracováním osobních údajů GDPR uděluji souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Pod Nádražím 392, Bílovice nad Svitavou, 664 01

Kontakty

AdresaPod Nádražím 392, 664 01 Bílovice nad Svitavou
Sídlo společnostiMerhautova 1055/198, 613 00 Brno – Černá Pole
IČO02735831
DIČCZ9007214172
Datová schránkar29nqb3
Mobil+420 777 642 222
Mobil+420 603 162 854
E-mailinfo@cateringforyou.cz
Číslo účtu8001044001/5500
Facebookhttps://www.facebook.com/cateringforyou.cz
Instagramhttps://www.instagram.com/cateringforyou.cz/

Kontaktní formulář